The Fact About Търговско-промишлена палaта That No One Is SuggestingП.П. За основа на този монолог са използвани части от “Капиталът” на Карл Маркс. Една книга, която би било добре всеки да прочете.

Не само това – този добив спомага за развитие на био-земеделието, именно защото неговите странични ефекти са изключително благоприятни за почвата и водата. Благодарение на чистите смеси, използвани при сондирането, почвата и водата се обогатяват допълнително с естествени минерали и други елементи, които правят почвата особено плодородна, а водата подходяща и предпочитана при отглеждането на малки деца.

Именно това е поколението, което разполага с най-много свободно време, което може да използва и което в предните поколения е използвало за изучаване, наблюдаване, анализиране и осмисляне на заобикалящия го свят, и ако това, което е видяло, това до което е достигнало като извод не му харесва, се е опитвало да го промени и често е успявало.

Къде са печалбите от вашия труд, къде са вашите спестявания и материални блага, които трябваше да получите в замяна на вашето усърдие? Погледнете заплатите си, това ли е вашата печалба? Успявате ли да покриете с тях дори и най-насъщните си нужди? Спокойни ли сте за утрешния ден? Нахранени и облечени ли са децата ви, имате ли покрив над главата? Успявате ли да се погрижите за тяхното адекватно образование? Сигурни ли сте за тяхното бъдеще? Въпреки, че работите по цял ден, в условия далеч от тези, изисквани от закона, примирявайки се с презрителното и нагло отношение на вашите работодатели, вие получавате в замяна само подаяния, недостойни дори и за просяци.

е обзело гръцкият народ. Навсякъде тълпи от пияни и неблагодарни граждани скандират лозунга „Смърт на лихварите, Свобода на народа!“ Изпили безумно количество узо, те пълнят бутилките със запалителна течност и ги хвърлят по беззащитните полицаи, опитващи се да въдворят някакъв ред, чрез мироопазващите си палки и бутилки със сълзотворен газ.

Но дотогава имаше много време, а пред новата двуединна същност на Миролюба все още стоеше задачата да отразят буйствата на гръцкият народ от всички гледни точки. И решиха, Миро и Люба единодушно, че Миро ще отразява от страната на протестиращите, а Люба от страната на защитниците на финансовата стабилност.

Страшна ли е революцията? Да страшна е! Особено тогава, когато е назрял момента тя да се състои. Но кога идва този момент – Тогава когато не можете да различите управляващите от мафията. Тогава, когато тези които са призвани да въздават правосъдие извършват престъпления. Тогава, когато законите се прилагат съобразно тежестта на кесията, а не съобразно тежестта на прегрешението. Тогава, когато затворите са пълни с кокошкари, а улиците с мафиоти. Тогава, когато на народа се казва, че не разбира, че не е компетентен, че не знае какво иска и затова само трябва да слуша и да изпълнява. Тогава когато интересите на обществото, са поставени в подчинение на интересите на парите. Тогава когато работодателите четат законите така, както дявола чете евангелието.

Смятам, че моето решение е едно истинско национално отговорно решение, в унисон с исконните национални интереси и с тези на Европейската общност като цяло.

КЗД: „Всеки има право да наеме правителствения Еърбъс.“

Спомнете си завета, оставен ви от кан Кубрат – заедно сте силни, разединени сте слаби. Спомнете си думите на идеолога на вашето освобождение Васил Левски – че само с вашите задружни усилия можете да бъдете равни с другите европейски народи. Кой от вашите революционери е работил за материална печалба? Кой е търсил изгодата и възможността да експлоатира труда на останалите? Кой от тях е бил воден от лидери, а не от идеи? Само споделянето на общи идеи, на ясни цели, може да породи общ дух и силна воля, необходими за реализирането им. Не търсете лидери, търсете идеи общи за всички вас, полезни за човечеството, утвърждаващи понятието разумен човек.

Българите, аз смея да твърдя, са най-простият народ на земята. Няма по-прост народ от българския и тук аз бих искал да направя едно разяснение. Под „прост народ” аз нямам предвид народ неграмотен, неук и необразован. Не! Те са грамотни, но са тъпанари. Те са образовани, но са кухи. Те са интелигентни, но са прости. Защото неук е народ, който не е имал възможност да се ползва от съвременното образование, от достъпа до информация и от възможността да обменя идеи с народите от целия свят.

БНТ официално се отказва да патентова новия метод за лечение в името на една нова лечебна култура и на хуманизма като цяло.

Именно намаляването на необходимостта човек да работи доведе до тази бурна промяна, до тази загуба на значението на Парите. Но мнозина виждаха в настъпващото ново измерение на човешката Свобода заплаха за съществуването си. Те не разбираха естествения поток на развитието, те не осъзнаваха, че с премахването на необходимостта на човека да се труди се премахваше необходимостта и от съществуването на Парите. Тези, които притежаваха Капитала, приветстваха погребението на човешкия труд, радвайки се, че така не ще им се налага да плащат за него, но не разбираха, че read more така погребват и парите, че обезсмислят собственото си богатство. Тези, които служеха на притежателите на Капитала, се бояха, че скоро ще дойде и техният ред да бъдат извадени от робството си на труда и така ще останат без Пари.

A Culture based on these unstable sorts of existence is doomed to existence within the verge of extinction, constant wars and makes an attempt of imposing dictatorship and brainwashing. On a place like that Democracy would suggest a badly disguised type of Chaos.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *